Obchodní podmínky

Stránky PoČesku.cz poskytují prostor pro perezentaci turistických zařízení v České republice s přímým kontaktem na provozovatele nebo cestovní agnetury.

Svou prezentaci si na serveru PoČesku.cz můžete vytvořit sami. Pokud již máte své webové stránky, tak je v případě Vašeho zájmu propojíme odkazem.

Cena za prezentaci ubytovacího zařízení závisí je platná vždy po dobu jednoho roku a je uvedena na stránce https://www.pocesku.cz/pridat/.

V jakém pořadí jsou ubytovací zařízení po zadání příslušného města, lokality zobrazovány? Pozici v popředí mezi prvními třemi zařízeními v dané lokalitě je možné si zaplatit, stejně jako zobrazení v přilehlé lokalitě, popř. kdekoli dle vašeho uvážení, bude-li to technicky možné.

Pro registraci ubytovacího zařízení není potřeba žádná smlouva, pouze uhrazení příslušné dohodnuté částky na zaslané online objenávky ze stránky https://www.pocesku.cz/pridat/ a souhlasu s obchodními podmínkami,  které jsou uvedeny níže a které budou brány jako potvrzené v momentě úhrady výzvy k platbě.

Další odkazy: Kontakty, GDPR

Všeobecné podmínky registrace a provozu prezentace

Stránky provozuje Mediatoring.com s.r.o.
Sídlem Nádražní 385/34
702 00 Ostrava

  • Prezentaci si může zadat jen vlastník, nájemce či jimi smluvně zmocněná osoba.
  • Všechny v prezentaci uvedené informace musí odpovídat skutečnosti  a to zejména popis objektu, okolí objektu i fotografie objektu.
  • Jak použité texty, tak i fotografie musí být autorským dílem objednatele prezentace. V případě, že objednatel prezentace není sám autorem, prohlašuje tento, že je vlastníkem autorských či licenčních či jiných práv, které mohou na textech, fotografiích váznout
  • V případě porušení autorských nebo duševních práv, zadáním takových textů, fotografií v prezentaci je zodpovědný vlastník, nájemce či jimi smluvně zmocněná osoba, která takový text, fotografii uveřejní, zadá do prezentace a nese plnou odpovědnost za případné škody a to v plném rozsahu.
  • Vyhrazujeme si právo odmítnout prezentaci agentury a kanceláře, provozovatele ubytovacích serverů nebo katalogů
  • Prezentace musí být v souladu s dobrými mravy,  platnými zákony, nařízeními a jinými platnými právními předpisy České republiky
  • V případě porušení všeobecných podmínek si provozovatel serveru vyhrazuje právo prezentaci pozastavit a nedojde-li k nápravě do 7 dní, tak tuto ukončit bez nároku na vrácení již uhrazených poplatků.
Souhlasím se všeobecnými podmínkami, které jsem si přečetl
Odesláním svých osobních údajů uděluji souhlas ke zpracování těchto údajů a to v souladu se zákonem 101/2000 Sb. Údaje budou zpracovány a uchovány pouze pro účely serveru ubytovani.net, zajimavamista.cz, doporucenahospoda.cz  a nebudou předány třetím osobám.