Stali jste se obětí kyberšikany? Nepřehlížejte ji, jednejte!

Žijeme v digitální době, která s sebou bohužel nese i některá úskalí. Jedním z nich může být kyberšikana. Informovanost je nesmírně důležitá, přečtěte si proto článek o tomto tématu od zkušeného olomouckého advokáta.

Co je kyberšikana?

Kyberšikana je formou agrese, která se děje v online prostředí či pomocí mobilního telefonu, tedy v tzv. kyberprostoru. Stejně, jako tomu je u šikany, tak i v tomto případě dochází k opakovanému chování a nepoměru sil mezi agresorem a obětí. Oběti je chování minimálně nepříjemné a jedná se většinou o vydírání, obtěžování, zesměšňování či zastrašování.

Mezi kyberšikanu ale nepatří jen aktivity jako zasílání urážlivých zpráv, neustálé prozvánění mobilního telefonu či pořizování a záměrná úprava fotografií, videí či audio nahrávek s cílem zesměšnit oběť či jí jinak ublížit. Jedná se také o situace zneužití cizího účtu či opakované napadání a provokování uživatelů v diskuzních fórech.

Bohužel je také možné se setkat s tzv. sextingem, kdy agresor rozesílá nevyžádané či urážející textové zprávy, fotografie a další materiály s erotickým podtextem a dochází tak k poškození oběti.

Nejnebezpečnější podobou je kybergrooming, kdy se agresor snaží zmanipulovat vyhlídnutou oběť a zmanipulovat ji k osobní schůzce. Nejčastějším místem pro „lov“ jsou v tomto případě internetové seznamky a sociální sítě. Výsledkem kybergroomingu může být sexuální zneužití oběti, ale také fyzické mučení a další ještě horší činy.

Jak se bránit kyberšikaně?

Stali jste se obětí kyberšikany vy nebo někdo, kdo je vám blízký? Prvním krokem je sebrat odvahu. Nebojte se, vy nejste ti špatní, v roli pachatele je agresor.

Shromažděte důkazy a předejte je na místní ohlašovnu Policie ČR. Pokud si na tento krok prozatím netroufnete, svěřte se odborníkům na Lince bezpečí (telefonní číslo 116 111).

Kyberšikana je podle trestního práva trestný čin a nesmí být přehlížena! Nahlášením pachatele pomůžete nejen sobě, ale i dalším obětem.