Milovice: Z vojenského prostoru vznikla unikátní evropská přírodní rezervace

brown horse

Bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice je prvním místem na světě, kde žijí společně všechny tři rozhodující druhy velkých býložravců Evropy. To znamená divoké koně, zubři a pratuři. Podobná podívaná tu nebyla snad několik posledních tisíc let.

Tur byl v přírodě vyhuben na počátku dvacátého století, zubr o tři sta let dříve a divoký kůň pravděpodobně před mnoha sty lety, možná před tisíci lety. Jejich poslední populace však přežívaly na různých místech, takže neměly možnost setkat se na jedné lokalitě po staletí. V České republice přitom patří zubr, divoký kůň a pratur mezi původní živočišné druhy. 

Býložravce přivezli do Milovic z různých míst po celé Evropě. Zubry z Polska, divoké koně z Anglie a tury pak z Holandska.

Přírodní rezervace Milovice se nachází se nedaleko města Benátky nad Jizerou, jen 35 km od Prahy, a nabízí skvělou příležitost vidět tyto velké kopytníky v jejich přirozeném prostředí – v přírodě. A to zdarma.

Milovická rezervace není ojedinělým místem, kde se využívá unikátní vlastnosti opuštěných vojenských prostorů. V místech, kde se po desetiletí proháněla těžká technika, tanky a obrněné transportéry, patří paradoxně mezi ta nejzachovalejší území u nás. Fauna a flóra zde vyskytující se, by často obstála v konkurenci s chráněnými parky a rezervacemi. Některé části území jsou člověkem doslova netknuté. Naopak určití živočichové vyhledávají dynamicky měnící se krajinu, kterou nevědomky zajišťovaly právě mohutné vojenských strojů. Na odbornících je nyní, jak tento ráz zachovat trochu, řekněme „přirozenějším způsobem”.

Nadšenci stojící za milovickou rezervací ve svých snahách o záchranu původních druhů nezahálejí a tento projekt není zdaleka poslední. Jejich hlavním cílem je ochrana přírody, biologické rozmanitosti a zmírňování dopadů klimatických změn, a tak vedle návratu zubrů, divokých koní a praturů mají třeba i program na záchranu losa evropského.

Poeticky zní pro krajinu užitečný projekt Alej elfů, který si klade za cíl vznik řad nových alejí a stromořadí složených převážně z dubů, jasanů a hlohů. Podle jedné keltské pověsti se totiž tam, kde rostou společně tyto tři stromy, objevují skřítci.